UNGDOMSVERKSAMHET

LEDETS

FISKEFÖRENING

MED FOKUS PÅ 

FRAMTIDENS 

SPORTFISKARE

Tidigare drevs verksamheten av Wilton Holmgren, ungdomsverksamheten lades vilande tills våren 2012. Då beslutade föreningen att man skulle dra igång ungdomsverksamheten denna gången med Niklas Duarte Ljungberg i spetsen.


Wilton Holmgrens Ungdomsförening lever vidare och idag hedrar vi Wilton genom att fortsätta bedriva en expansiv verksamhet både med vuxna och unga.


Under åren har vi på Ledets fiskeförening ungdomsverksamhet tillverkat beten såsom vobblers och flugor, vi har varit ute och fiskat samt under sommarloven brukar vi ha ett fiskeläger. 
© 2019 Daniel Petersson All Rights Reserved